Maksimalan broj snimaka koji mogu da se snime u pojedinačnom rafalu u kontinualnom režimu može da se podesi na bilo koju vrednosti između 1 i 100. Imajte na umu da bez obzira na izabranu opciju, ne postoji ograničenje na broj fotografija koje mogu da se snime u jednom rafalu kada je brzina zatvarača od 4 s ili sporija izabrana u režimu S ili M.

Memorijski bafer

Bez obzira na izabranu opciju za Prilagođeno podešavanje d2, fotografisanje će se usporiti kada se memorijski bafer napuni (tAA).