Sakrijte ili otkrijte slike. Sakrivene slike su vidljive samo u meniju Sakrij sliku i mogu samo da se obrišu formatiranjem memorijske kartice.

Zaštićene i sakrivene slike

Otkrivanje zaštićene slike će takođe ukloniti zaštitu sa slike.

Pratite korake ispod da biste sakrili ili otkrili izabrane slike.

 1. Birajte Izaberi/podesi.

  Markirajte Izaberi/podesi i pritisnite 2.

 2. Izaberite slike.

  Koristite višenamenski birač da biste prevlačili kroz slike na memorijskoj kartici (da biste videli markirane slike na celom ekranu, pritisnite i držite X/T dugme) i pritisnite W (Z) da biste izabrali trenutnu sliku. Izabrane slike su obeležene sa R ikonom; da biste poništili izabranu sliku, markirajte je i pritisnite W (Z) ponovo. Nastavite dok se sve željene slike ne izaberu.

  W (Z) dugme

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste završili operaciju.