Juster indstillinger for tilslutning til computere ved hjælp af kameraets indbyggede Wi-Fi.

Wi-Fi -forbindelse

Vælg [ Aktiver ] for at oprette forbindelse med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ Netværksindstillinger ].

Netværks indstillinger

Vælg [ Opret profil ] for at oprette en ny netværksprofil ( Tilslutning i Access-Point-tilstand , Opretter forbindelse i infrastrukturtilstand ).

 • Hvis der allerede findes mere end én profil, kan du trykke på J for at vælge en profil fra en liste.

 • For at redigere en eksisterende profil skal du fremhæve den og trykke på 2 . Følgende muligheder vil blive vist:

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Generelt ]

  • [ Profilnavn ]: Omdøb profilen. Som standard er profilnavnet det samme som netværkets SSID.

  • [ Adgangskodebeskyttelse ]: Vælg [ Til ] for at kræve, at der indtastes en adgangskode, før profilen kan ændres. For at ændre adgangskoden skal du fremhæve [ Til ] og trykke på 2 .

  [ Trådløs ]

  Infrastrukturforbindelser : Juster indstillinger, så de passer til dem, der bruges på netværket.

  • [ SSID ]: Indtast netværkets SSID.

  • [ Channel ]: Kanalen vælges automatisk.

  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg mellem [ ÅBN ] og [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Adgangskode ]: Indtast netværksadgangskoden.

  Ad-hoc-forbindelser : Vælg de indstillinger, der bruges til tilslutning til kameraet.

  • [ SSID ]: Indtast kameraets SSID.

  • [ Kanal ]: Vælg [ Auto ] for automatisk kanalvalg eller [ Manuel ] for at vælge kanalen manuelt.

  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg mellem [ ÅBN ] og [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Adgangskode ]: Vælg den adgangskode, der bruges til forbindelse til kameraet, når [ WPA2-PSK -AES ] er valgt for [ Godkendelse/kryptering ].

  [ TCP/IP ]

  Indtast TCP/IP-oplysninger for infrastrukturforbindelser. En IP-adresse er påkrævet.

  • Hvis [ Aktiver ] er valgt for [ Få automatisk ], vil IP-adressen og subnetmasken blive hentet via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.

  • Vælg [ Deaktiver ] manuelt for at indtaste IP-adressen ([ Adresse ]) og undernetmasken ([ Mask ]).

Muligheder

Juster uploadindstillinger.

Auto Send

Vælg [ Til ] for at uploade nye billeder, efterhånden som de tages.

 • Upload begynder først, efter at billedet er blevet optaget på hukommelseskortet; sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kameraet.

 • Film, sammen med eventuelle billeder taget under optagelse, uploades ikke automatisk, når optagelsen er færdig, men skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet ( Valg af billeder til upload ).

Slet efter afsendelse

Vælg [ Ja ] for automatisk at slette billeder fra kameraets hukommelseskort, når uploaden er fuldført.

 • Filer, der er markeret til overførsel, før [ Ja ] er valgt, slettes ikke.

 • Sletningen kan blive suspenderet under nogle kamerafunktioner.

Send fil som

Når du uploader NEF + JPEG -billeder, skal du vælge, om du vil uploade både NEF ( RAW ) og JPEG filer eller kun JPEG kopien.

Fravælg alle?

Vælg [ Ja ] for at fjerne overførselsmærkning fra alle billeder. Upload af billeder med et "sende"-ikon vil øjeblikkeligt blive afsluttet.

Mac-adresse

Vis MAC-adressen.