Juster indstillinger for forbindelse til computere eller ftp-servere via trådløse eller Ethernet-netværk ved hjælp af en valgfri WT-7 trådløs sender. Dette element er kun tilgængeligt, når en valgfri WT-7 trådløs sender er tilsluttet.

  • Disse indstillinger træder i kraft, når WT-7 er tilsluttet og tændt, i hvilket tilfælde de valgmuligheder, der er valgt for [ Connect to smart device ] og [ Connect to PC ] deaktiveres automatisk.

  • Oplysninger om [ Trådløs sender ] kan findes nedenfor; for oplysninger om [ Vælg hardware ], [ Netværksindstillinger ] og [ Indstillinger ], se manualen, der fulgte med WT-7.

Trådløs sender

Vælg [ Brug ] for at aktivere WT-7, når den er tilsluttet kameraet.