Juster indstillinger for tilslutning til en smartenhed.

Parring ( Bluetooth )

Par med eller opret forbindelse til smartenheder ved hjælp af Bluetooth .

Mulighed

Beskrivelse

[ Start parring ]

Par kameraet med en smartenhed ( tilslutter via Bluetooth ).

[ Parrede enheder ]

Liste parrede smartenheder, eller skift fra en enhed til en anden.

[ Bluetooth -forbindelse ]

Vælg [ Aktiver ] for at aktivere Bluetooth .

Vælg at sende ( Bluetooth )

Vælg billeder til upload til en smartenhed, eller vælg, om du vil markere billeder til upload, efterhånden som de tages. Upload begynder med det samme, når en forbindelse er etableret.

Mulighed

Beskrivelse

[ Vælg automatisk at sende ]

Hvis [ Til ] er valgt, vil billeder blive markeret til upload til en smartenhed, efterhånden som de tages. Uanset hvilken indstilling, der er valgt med kameraet, uploades billeder i JPEG format med en størrelse på 2 megapixels. Billeder taget under optagelser vil ikke blive uploadet automatisk. Billeder taget under optagelser skal vælges til upload manuelt.

[ Manuel vælg at sende ]

Marker valgte billeder til upload til en smartenhed.

[ Fravælg alle ]

Fjern overførselsmærkning fra alle billeder.

Wi-Fi -forbindelse

Opret forbindelse til smartenheder via Wi-Fi .

Etabler Wi-Fi -forbindelse

Opret en Wi-Fi -forbindelse.

  • Kameraets SSID og adgangskode vil blive vist. For at oprette forbindelse skal du vælge kameraets SSID og indtaste adgangskoden på smartenheden ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) ).

  • Når en forbindelse er etableret, ændres denne indstilling til [ Luk Wi-Fi forbindelse ].

  • Vælg [ Luk Wi-Fi forbindelse ] for at afslutte forbindelsen, når det ønskes.

Indstillinger for Wi-Fi forbindelse

Få adgang til følgende Wi-Fi -indstillinger:

Mulighed

Beskrivelse

[ SSID ]

Indstil kameraets SSID.

[ Godkendelse/kryptering ]

Vælg [ ÅBN ] eller [ WPA2-PSK -AES ].

[ Adgangskode ]

Skift kameraets adgangskode.

[ Kanal ]

Vælg en kanal.

  • Vælg [ Auto ] for at få kameraet til at vælge kanalen automatisk.

  • Vælg [ Manuel ] for at vælge kanalen manuelt.

[ Aktuelle indstillinger ]

Se aktuelle Wi-Fi indstillinger.

[ Nulstil forbindelsesindstillinger ]

Vælg [ Ja ] for at nulstille Wi-Fi -indstillingerne til standardværdierne.

Send i slukket tilstand

Hvis [ Til ] er valgt, vil upload af billeder til smartenheder, der er tilsluttet via Bluetooth fortsætte, selv når kameraet er slukket.