Juster status LED- og linktilstandsindstillinger for valgfrie WR-R10 trådløse fjernbetjeninger. Du kan også vælge en forbindelsestilstand for tilslutning til valgfri radiostyrede flashenheder, der understøtter avanceret trådløs belysning.

WR-R10 trådløs fjernbetjening

Sørg for, at firmwaren til WR-R10 er blevet opdateret til den seneste version (version 3.0 eller nyere). Se Nikon websted for dit område for at få oplysninger om firmwareopdateringer.

LED lampe

Aktiver eller deaktiver status-LED'erne på en WR-R10 trådløs fjernbetjening monteret på kameraet. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med den trådløse fjernbetjening.

Link-tilstand

Vælg en forbindelsestilstand til WR-R10 trådløse fjernbetjeninger monteret på andre kameraer eller radiostyrede flashenheder, der understøtter avanceret trådløs belysning. Sørg for, at den samme tilstand er valgt for de andre enheder.

Mulighed

Beskrivelse

[ Parring ]

Kameraet forbinder kun til enheder, som det tidligere er blevet parret med. Tryk på parringsknappen på den trådløse WR-R10 fjernbetjening, der er tilsluttet kameraet, for at parre det med andre enheder.

  • Da kameraet ikke kommunikerer med enheder, som det ikke er blevet parret med, kan denne mulighed bruges til at forhindre signalinterferens fra andre enheder i nærheden.

  • Da hver enhed skal parres separat, anbefales PIN-kode, når der oprettes forbindelse til et stort antal enheder.

[ PIN ]

Kommunikation deles mellem alle enheder med den samme firecifrede PIN-kode. Du kan indtaste en hvilken som helst firecifret PIN-kode efter eget valg.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifre, og tryk på 1 eller 3 for at ændre. Tryk på J for at indtaste og vise den valgte PIN-kode.

  • Denne mulighed er et godt valg til fotografering med et stort antal eksterne enheder.

  • Hvis der er flere kameraer til stede, som deler den samme PIN-kode, vil flashenhederne være udelukkende under kontrol af det kamera, der forbinder først (LED'erne på WR-R10-enhederne, der er tilsluttet de berørte kameraer, vil blinke).

  • Uanset hvilken indstilling der er valgt for [ Link mode ], vil signaler fra parrede trådløse fjernbetjeninger altid blive modtaget af WR-R10 . Brugere af den trådløse WR-1 fjernbetjening skal vælge parring som WR-1 link-tilstand.