Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau, og juster andre indstillinger for trådløse fjernbetjente flashenheder eller valgfri flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko.

  • For information om justering af indstillinger for valgfri flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko, se "On-Camera Flash Photography" ( On-Camera Flash Photography ).

  • For information om justering af indstillinger for trådløse fjernbetjente flashenheder, se "Fjernflashfotografering" ( Fjernfotografering med flash ).

Flashkontroltilstand

Vælg en flashkontroltilstand, og juster andre indstillinger for SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko.

  • De tilgængelige muligheder i flashkontroldisplayet varierer med den indstilling, der er valgt for [ Flash control mode ].

  • Indstillinger for andre flashenheder end SB-5000, SB-500, SB-400 og SB-300 kan kun justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller.

  • Indstillinger for en SB-5000 monteret på tilbehørsskoen kan også justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

Mulighed

Beskrivelse

r

[ TTL ]

Flashoutput justeres automatisk som reaktion på optageforholdene.

g

[ Automatisk ekstern blitz ]

Blitzeffekten justeres automatisk i henhold til mængden af lys, der reflekteres af motivet.

m

[ Manual for afstandsprioritet ]

Vælg afstanden til motivet; blitzeffekten justeres automatisk.

s

[ Manuel ]

Vælg blitzniveauet manuelt.

u

[ Gentagende blitz ]

Blitzen udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

Indstillinger for trådløs flash

Juster indstillinger for samtidig trådløs kontrol af flere fjernbetjente flashenheder. Dette element er kun tilgængeligt, når en SB-5000 eller SB-500 flashenhed eller en WR-R10 trådløs fjernbetjening er monteret på kameraet.

Mulighed

Beskrivelse

Y

[ Optisk AWL ]

De fjernbetjente flashenheder styres ved hjælp af lavintensitetsblitz, der udsendes af masterflashen ( Optical AWL ).

Y / Z

[ Optisk/radio AWL ]

Vælg denne mulighed, når du bruger både optisk og radiostyrede flashenheder ( Optical/Radio AWL ).

Z

[ Radio AWL ]

De fjernbetjente flashenheder styres af radiosignaler fra en WR-R10 der er tilsluttet kameraet ( Radio AWL ).

[ Fra ]

Fjernbetjent flashfotografering deaktiveret.

Fjernbetjening af flash

Vælg fjernbetjeningstilstand for blitz. Flashindstillinger kan justeres i flashkontroldisplayet; de tilgængelige muligheder varierer med den indstilling, der er valgt for [ Fjernflashstyring ].

Mulighed

Beskrivelse

m

[ Gruppeblink ]

Vælg en separat flashstyringstilstand for hver gruppe af eksterne flashenheder ( Gruppeblitz , Gruppeflash ).

x

[ Hurtig trådløs kontrol ]

Vælg balancen mellem gruppe A og B, og indstil outputtet for gruppe C manuelt ( hurtig trådløs kontrol , hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000) ).

u

[ Gentager fjernbetjening ]

Flashenhederne udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer ( Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) ).

Radio Remote Flash Info

Se de blitzenheder, der i øjeblikket styres via radio AWL .