Snímky pořízené při vysokých citlivostech ISO lze zpracovat tak, aby se zmírnil přítomný obrazový „šum“.