Tato položka vytváří kopie s potlačeným zkreslením okrajových částí obrazu. Možnost Automaticky vyberte pro automatické provedení korekce zkreslení fotoaparátem a následně proveďte jemné úpravy pomocí multifunkčního voliče, možnost Manuálně vyberte pro manuální korekci zkreslení. Mějte na paměti, že možnost Automaticky není dostupná pro snímky pořízené s využitím automatické korekce zkreslení; viz „Automatická korekce zkreslení“ (0 Automatická korekce zkreslení). Stisknutím tlačítka 2 korigujete soudkové zkreslení, stisknutím tlačítka 4 korigujete poduškové zkreslení (účinky provedené korekce lze zobrazit a zkontrolovat na obrazovce úprav; pamatujte si, že silnější korekce zkreslení má za následek větší oříznutí okrajů snímku). Stisknutím tlačítka J uložte retušovanou kopii snímku. Mějte na paměti, že korekce zkreslení může silně oříznout nebo zkreslit okraje kopií vytvořených ze snímků pořízených objektivy DX při jiném obrazovém poli než DX (24×16).

Automaticky

Možnost Automaticky je určena pouze pro snímky pořízené objektivy typu G, E a D (nelze aplikovat na objektivy PC, rybí oko a některé další). Při použití jiných objektivů nelze zaručit správné výsledky.