Tato položka vytváří malé kopie vybraných snímků.

 1. Vyberte položku Změna velikosti snímku.

  Chcete-li změnit velikost vybraných snímků, vyberte položku Změna velikosti snímku v menu retušování a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte cílové umístění.

  Jsou-li vloženy dvě paměťové karty, můžete zvolit cílové umístění pro kopie se změněnou velikostí tak, že vyberete možnost Výběr cílového umístění a stisknete tlačítko 2 (pokud je vložena pouze jedna paměťová karta, pokračujte krokem 3).

  Vyberte slot pro kartu a po vyzvání stiskněte tlačítko J.

 3. Vyberte velikost.

  Vyberte položku Vybrat velikost a stiskněte tlačítko 2.

  Vyberte možnost a po vyzvání stiskněte tlačítko J.

 4. Vyberte snímky.

  Vyberte položku Výběr snímků a stiskněte tlačítko 2.

  Vyberte snímky a stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče potvrďte nebo zrušte výběr (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X; chcete-li zobrazit snímky v ostatních umístěních, stiskněte tlačítko W/M). Vybrané snímky jsou označeny symbolem 8. Po dokončení výběru stiskněte tlačítko J. Mějte na paměti, že snímky pořízené při nastavení obrazového pole 5 : 4 (30×24) nebo 1 : 1 (24×24) nelze upravovat na jinou velikost.

 5. Uložte kopie se změněnou velikostí.

  Zobrazí se dialog pro potvrzení. Vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka J uložte kopie se změněnou velikostí.

Zobrazení kopií se změněnou velikostí

Pokud jsou zobrazeny kopie se změněnou velikostí, nemusí být dostupná funkce zvětšení výřezu snímku.

Kvalita obrazu

Kopie vytvořené ze snímků NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG a TIFF (RGB) mají kvalitu obrazu (0 Kvalita obrazu) JPEG Jemný; kopie vytvořené ze snímků JPEG mají stejnou kvalitu obrazu jako originální snímky.