Tato položka umožňuje porovnávat retušované kopie a originální snímky. Tato položka je dostupná pouze při zobrazení menu retušování zobrazením kopie nebo originálního snímku na celé obrazovce a poté buďto (a) podržením tlačítka J ve stisknuté poloze a stisknutím tlačítka 2, nebo (b) podržením tlačítka i ve stisknuté poloze a výběrem položky Retušování.

 1. Vyberte snímek.

  Vyberte retušovanou kopii (označenou symbolem &) nebo originál, který byl retušován.

 2. Zobrazte možnosti retušování.

  Stiskněte tlačítko 2 za současného stisknutí a podržení tlačítka J nebo stiskněte tlačítko i a vyberte položku Retušování.

 3. Vyberte položku Porovnání sním. vedle sebe.

  Vyberte položku Porovnání sním. vedle sebe a stiskněte tlačítko J.

 4. Porovnejte kopii s původním snímkem.

  Zdrojový snímek se zobrazí na levé straně, retušovaná kopie na pravé straně; současně se v horní části obrazovky zobrazí parametry použité při tvorbě kopie snímku. Pomocí tlačítek 4 a 2 lze přepínat mezi zdrojovým snímkem a retušovanou kopií. Chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko X. Pokud byla kopie vytvořena ze dvou zdrojových snímků pomocí položky Prolínání snímků nebo pokud byl zdroj vícenásobně kopírován, zobrazíte stisknutím tlačítek 1 a 3 druhý zdrojový snímek. Chcete-li ukončit menu a vrátit se k přehrávání, stiskněte tlačítko K nebo se vraťte k přehrávání stisknutím tlačítka J v okamžiku výběru aktuálního snímku.

  Parametry použité při tvorbě kopie

  Zdrojový snímek Retušovaná kopie

Porovnání sním. vedle sebe

Zdrojový snímek se nezobrazí, pokud byla kopie vytvořena z chráněného snímku nebo pokud byl snímek mezitím vymazán či označen jako skrytý (0 Chráněné a skryté snímky).