Šī opcija nosaka lomu, kas tiek piešķirta kursortaustiņa vidējai pogai, kad fotografēšanai tiek izmantots skatu meklētājs, kā arī atskaņošanas un tiešā skata laikā (neatkarīgi no atlasītās opcijas kursortaustiņa vidējās pogas nospiešana, kad video ir parādīts pilnrāmja kadrā, uzsāk video atskaņošanu).

Shooting mode (Uzņemšanas režīms)

Playback mode (Atskaņošanas režīms)

Live view (Tiešais skats)

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)