Izvēlieties attēla apgabalu un iespējojiet vai atspējojiet skatu meklētāja maskas displeju.

Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)

Kamera piedāvā izvēlei šādus attēla apgabalus:

Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana)

Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), fotogrāfijas, kas uzņemtas, izmantojot DX objektīvu, automātiski tiks ierakstītas DX formātā, izmantojot attēla apgabala iestatījumu DX (24×16).

Viewfinder mask display (Maskas rādīšana skatu meklētājā)

Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts) apgabals, kas atrodas ārpus 1.2× (30×20), DX (24×16), 5 : 4 (30×24), un 1 : 1 (24×24) apcirpšanas apgabala, skatu meklētājā tiks parādīts pelēkā krāsā.