Izvēlieties automātiskā taimera režīmam aizvara atbrīvošanas aizturēšanu, uzņemto uzņēmumu skaitu un intervālu starp uzņēmumiem.

  • Self-timer delay (Automātiskā taimera aizturēšana): Izvēlieties automātiskā taimera režīmam aizvara atbrīvošanas aizturēšanu.
  • Number of shots (Uzņēmumu skaits): nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos uzņēmumu skaitu, kas tiks uzņemti ikreiz, kad tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
  • Interval between shots (Intervāls starp uzņēmumiem): izvēlieties intervālu starp uzņēmumiem, ja parametram Number of shots (Uzņēmumu skaits) iestatītā vērtība ir lielāka par 1.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)