Atlasot opcijai Shutter speed lock (Aizvara ātruma fiksēšana) iestatījumu On (Ieslēgts), aizvara ātrums tiek fiksēts uz vērtību, kas pašlaik ir atlasīta režīmam S vai M. Atlasot opcijai Aperture lock (Apertūras atvēruma fiksators) iestatījumu On (Ieslēgts), apertūras atvērums tiek fiksēts uz vērtību, kas pašlaik ir atlasīta režīmam A vai M. Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana nav pieejama P režīmā.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)