Šī opcija ir pieejama, ja ir pievienots akumulators ar vairākām uzlādes iespējām MB-D18. Izvēlieties funkcijas, kas tiks piešķirtas MB-D18 vadības elementiem, ja tie tiek lietoti atsevišķi vai kombinācijā ar grozāmajiem komandu pārslēgiem.

MB-D18 Fn poga

MB-D18 AF-ON poga

MB-D18 kursortaustiņš

Fn button (Fn poga)

Izvēlieties funkciju, kas tiks izpildīta, nospiežot Fn pogu uz akumulatoru bloka. Sīkāku informāciju skatiet sadaļas par pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 Nospiest) apakšsadaļā „Nospiest”.

A Preset focus point (Iepriekš iestatīts fokusa punkts)
q Preview (Priekšskatījums)
r FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
D AE lock (Reset on release) (AE fiksators (atbrīvojot atiestatīt))
E AE lock (Hold) (AE fiksators (turēt))
4 + NEF (RAW)
L Matrix metering (Matricas mērīšana)
M Center-weighted metering (Centra svērtā mērīšana)
N Spot metering (Punkta mērīšana)
t Highlight-weighted metering (Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana)
b Viewfinder grid display (Skatu meklētāja režģa rādīšana)
! Viewfinder virtual horizon (Skatu meklētāja virtuālais redzesloks)
% MY MENU (MANA IZVĒLNE)
3 Access top item in MY MENU (Piekļūt cilnes MANA IZVĒLNE augšējam vienumam)
K Playback (Atskaņošana)
  None (Nekas)

Fn button + y (Fn poga + y)

Izvēlieties funkciju, kas tiks izpildīta, nospiežot Fn pogu uz akumulatoru bloka un grozot grozāmo komandu pārslēgu. Sīkāku informāciju skatiet sadaļas par pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 Nospiest + grozāmie komandu pārslēgi) apakšsadaļā „Nospiest + grozāmie komandu pārslēgi”.

J Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)
$ Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)
v 1 step spd/aperture (1 soļa ātrums/apertūras atvērums)
w Choose non-CPU lens number (Izvēlēties objektīva bez centrālā procesora numuru)
y Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
z Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)
n Photo shooting menu bank (Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes krātuve)
9 ISO sensitivity (ISO jutība) 1
v Exposure mode (Ekspozīcijas režīms) 2
E Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) 3
w Metering (Mērīšana) 4
  None (Nekas)

Pilda tādu pašu funkciju kā kameras S (Q) poga.

Pilda tādu pašu funkciju kā kameras I poga.

Pilda tādu pašu funkciju kā kameras E poga.

Pilda tādu pašu funkciju kā kameras Y poga.

AF-ON button (AF-ON poga)

Izvēlieties, vai funkcija tiks izpildīta, nospiežot AF-ON pogu uz akumulatoru bloka. Sīkāku informāciju skatiet sadaļas par pielāgoto iestatījumu f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 Nospiest) apakšsadaļā „Nospiest”.

G Same as camera AF-ON button (Tāpat kā kameras AF-ON poga) *
A AF-ON
K AF-area mode (AF apgabala režīms)
q AF-area mode + AF-ON (AF apgabala režīms + AF-ON)
B AE/AF lock (AE/AF fiksators)
C AE lock only (Tikai AE fiksators)
D AE lock (Reset on release) (AE fiksators (atbrīvojot atiestatīt))
E AE lock (Hold) (AE fiksators (turēt))
F AF lock only (Tikai AF fiksators)
  None (Nekas)

Vadības elementam ir tāda pati loma kā kameras AF-ON pogai pašlaik atlasītā loma.

Multi selector (Kursortaustiņš)

Uz akumulatoru bloka esošo kursortaustiņu var izmantot fokusa punkta atlasīšanai (x Focus point selection (Fokusa punkta atlase)) vai lai dublētu kameras kursortaustiņa lomu (Y Same as camera multi selector (Tāpat kā kameras kursortaustiņš); ņemiet vērā, ka šādā gadījumā vienumam Photo info/playback (Fotogrāfijas informācija/atskaņošana) var atlasīt opciju Info C/Playback D (Informācija C/Atskaņošana D), lai apvērstu pogu lomas tā, lai, nospiežot atlasītāju augšup vai lejup, tiktu parādīti papildu attēli, bet, nospiežot atlasītāju pa kreisi vai pa labi, tiktu mainīta parādītā fotogrāfijas informācija).

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)