Hvis [ Sensor skjold lukker ] er valgt, lukkes skjoldet foran billedsensoren, når kameraet slukkes. Dette forhindrer, at støv eller andre fremmedlegemer samler sig på billedsensoren, når objektiver udskiftes. Det kan dog også øge kameraets opstartstid.

Forsigtig: Sensorskjoldet
  • Skjoldet kan blive beskadiget ved at røre ved det, når det er lukket.

  • Når du udskifter linser med skjoldet lukket, skal du sørge for at indsætte objektivet vinkelret på holderen. Hvis de indsættes i en vinkel, kan linser komme i kontakt med sensorafskærmningen og beskadige afskærmningen eller billedsensoren.