Bevar detaljer i højlys og skygger, skab billeder med naturlig kontrast. Bruges til scener med høj kontrast, for eksempel når du fotograferer stærkt oplyste udendørslandskaber gennem en dør eller et vindue eller tager billeder af skyggefulde motiver på en solskinsdag. Aktiv D-Lighting er mest effektiv, når den bruges sammen med matrixmåling.

[ Fra ]

[ Y Auto ]

Mulighed

Beskrivelse

Y

[ Auto ]

Kameraet justerer automatisk Active D-Lighting som reaktion på optageforholdene.

t

[ Ekstra høj 2 ]

Vælg mængden af aktiv D-Lighting udført fra (i rækkefølge fra høj til lav) [ Ekstra høj 2 ], [ Ekstra høj 1 ], [ Høj ], [ Normal ] og [ Lav ].

s

[ Ekstra høj 1 ]

P

[ Høj ]

Q

[ Normal ]

R

[ Lav ]

c

[ Fra ]

Aktiv D-Lighting slukket.

Den aktuelt valgte indstilling vises med et ikon på displayet under optagelse.

Forsigtig: Aktiv D-Lighting
  • "Støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer kan forekomme på billeder taget med Active D-Lighting.

  • I tilstand M svarer [ Y Auto ] til [ Q Normal ].

  • Ujævn skygge kan være synlig med nogle motiver.

  • Denne funktion gælder ikke ved høj ISO-følsomhed (Hi 0,3–Hi 2,0), inklusive høje følsomheder valgt via automatisk ISO-følsomhedskontrol.