Hvis [ ON ] er valgt, vises en rød ramme rundt om optagedisplayet, mens videooptagelsen er i gang. Dette hjælper med at forhindre mistede billeder ved at advare dig, når optagelsen er i gang.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video