Vælg, om det indbyggede AF-hjælpelys skal lyse for at hjælpe med at fokusere i fototilstand, når lyset er dårligt.

Mulighed

Beskrivelse

[ TIL ]

I fototilstand lyser illuminatoren efter behov, når AF-S er valgt til fokustilstand.

[ OFF ]

Illuminatoren lyser ikke for at hjælpe med at fokusere. Kameraet kan muligvis ikke fokusere, når lyset er dårligt.

AF-hjælpelys
  • AF-hjælpelyset har en rækkevidde på omkring 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.).

  • Fjern modlysblænder, når du bruger belysningsinstrumentet.

  • Bloker ikke AF-hjælpelyset, mens det er tændt.

  • Nogle objektiver kan blokere lyset fra AF-hjælpelyset ved nogle eller alle fokusafstande. Oplysninger om disse begrænsninger er tilgængelige fra Nikon Download Center.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video