Vælg, om kameraet justerer forhåndsvisningen i søgeren eller skærmen for at afspejle, hvordan optageindstillinger vil påvirke farvetonen og lysstyrken på det endelige billede. Uanset den valgte indstilling er effekterne af kameraindstillinger altid synlige i videotilstand.

Mulighed

Beskrivelse

V

[ Vis effekter af indstillinger ]

Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er synlige i optagedisplayet.

  • V vises i optagedisplayet.

W

[ Juster for nem visning ]

Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er ikke synlige i optagedisplayet. Hvis du trykker på 2 , når [ Juster for nem visning ] er fremhævet, vises valgmulighederne [ Auto ] og [ Brugerdefineret ].

  • [ Auto ]: Farve, lysstyrke og andre indstillinger justeres for at lette visningen under længere tids brug.

  • [ Brugerdefineret ]: Tryk på 2 for at foretage individuelle justeringer af [ Hvidbalance ], [ Indstil billedkontrol ] og [ Brighten shadows ].

    • [ Hvidbalance ]: Vælg mellem [ Vis aktuel indstilling ], [ Auto ] og [ Vælg farvetemperatur ]. Vælg [ Vælg farvetemperatur ] for at vælge farvetemperaturen til optagedisplayet.

    • [ Set Picture Control ]: Vælg mellem [ Preview current setting ] og [ Juster for nem visning ].

    • [ Brighten shadows ]: Vælg, om eller hvor meget kameraet gør skygger (mørke områder) på skærmen lysere; de tilgængelige indstillinger er [ Fra ], [ +1 ], [ +2 ] og [ +3 ]. Jo højere værdi, jo større effekt.

  • W vises i optagedisplayet.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video