Välj i vilken ordning bilderna i bracketingprogrammet tas.

Alternativ

Beskrivning

H

[ MTR > under > över ]

Det omodifierade skottet tas först, följt av skottet med det lägsta värdet, följt av skottet med det högsta värdet.

I

[ Under > MTR > över ]

Skjutningen fortsätter i ordning från det lägsta till det högsta värdet.

  • Anpassad inställning e8 [ Gafflingsordning ] har ingen effekt på ordningen på bilderna som tas när [ ADL-variation ] är vald för [ Autogaffling ] > [ Autogaffling inställd ] i fototagningsmenyn.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film