Välj om bilder kan tas innan kameran fokuserar när AF-S är valt.

Alternativ

Beskrivning

G

[ Release ]

Foton kan tas när avtryckaren trycks ned (utlösningsprioritet).

F

[ Fokus ]

Bilder kan bara tas när kameran är i fokus (fokusprioritet).

Oavsett vilket alternativ som valts för [ AF-S-prioritetsval ], om AF-S väljs för autofokusläge, låses fokus när avtryckaren trycks ned halvvägs och förblir låst medan knappen hålls i detta läge.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film