Kameran fortsätter att mäta exponeringen under en viss tid efter att avtryckaren har tryckts ned halvvägs. Välj hur länge kameran fortsätter att mäta exponeringen när inga åtgärder utförs.

  • Sökardisplayen och slutartid och bländare på den övre kontrollpanelen stängs av automatiskt när standbytimern går ut.

  • Välj en kortare standby-timerfördröjning för längre batteritid.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film