Välj de AF-områdeslägen som kan väljas genom att trycka på AF-lägesknappen och vrida på underkommandoratten.

  • Markera ett alternativ och tryck på 2 för att välja; valda objekt markeras med en bock ( M ). För att avmarkera (ta bort bocken från: U ) ett valt alternativ, markera det och tryck på 2 igen. Lägen markerade med en bock ( M ) är tillgängliga för val via underkommandoratten.

  • Tryck på J för att spara ändringarna när inställningarna är klara.

  • [ Begränsa val av AF-områdesläge ] gäller endast vid fotografering i sökaren. Det har ingen effekt under livevisning.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film