Välj om bilder kan tas innan kameran fokuserar när AF-C är valt.

Alternativ

Beskrivning

G

[ Release ]

Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned (utlösningsprioritet).

B

[ Fokus + släpp ]

Foton kan tas även när kameran inte är i fokus, men om motivet är mörkt eller har låg kontrast och kameran är i kontinuerligt utlösningsläge, kommer fokus att ges prioritet för den första bilden i varje serie. För de återstående bilderna kommer bildhastighet att ges prioritet oavsett fokus. Detta hjälper till att säkerställa att den första bilden i varje serie är i fokus.

E

[ Släpp + fokus ]

Foton kan tas även när kameran inte är i fokus, men om motivet är mörkt eller har låg kontrast och kameran är i kontinuerligt utlösningsläge, saktar bildframmatningshastigheten för bättre fokus. Fokus prioriteras framför bildfrekvens.

F

[ Fokus ]

Bilder kan bara tas när kameran är i fokus (fokusprioritet).

Oavsett vilket alternativ som valts för [ AF-C-prioritetsval ], låses inte fokus när AF-C väljs för autofokusläge; istället fortsätter kameran att justera fokus tills slutaren utlöses.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film