Det maximala antalet bilder som kan tas i en enda serie i kontinuerliga utlösningslägen kan ställas in på valfritt värde mellan 1 och 200.

  • Observera att oavsett vilket alternativ som valts finns det ingen gräns för antalet bilder som kan tas i en enda bildserie när en slutartid på 4 s eller längre är vald i läge S eller M .

Minnesbufferten

Anpassad inställning d2 [ Max. kontinuerlig utlösning ] används för att välja antalet bilder som kan tas i en enda serie. Antalet bilder som kan tas innan minnesbufferten fylls och fotograferingen går långsammare varierar med bildkvalitet och andra inställningar. När bufferten är full visar kameran r00 och frammatningshastigheten sjunker.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film