Välj de funktioner som utförs antingen genom att trycka på kamerakontrollerna eller genom att trycka på kontrollerna och vrida kommandorattarna under filmning.

 • Välj rollerna som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .

  Alternativ

  0 [ Förhandsgranskningsknapp ]

  v [ Fn1-knapp ]

  x [ Fn2-knapp ]

  z [ Fn3-knapp ]

  8 [ Underväljarcentrum ]

  G [ Avtryckare ]

 • De roller som kan tilldelas listas nedan. Vilka roller som är tillgängliga varierar med kontrollen.

  Roll

  Beskrivning

  t

  [ Strömöppning (öppen) ]

  Bländaren vidgas när Pv- knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Fn1-knapp ] > [ Strömbländare (stäng) ] för knappstyrd bländarjustering.

  q

  [ Strömöppning (stäng) ]

  Bländaren minskar när Fn1- knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Förhandsgranskningsknapp ] > [ Strömbländare (öppen) ] för knappstyrd bländarjustering.

  i

  [ Exponeringskompensation + ]

  Exponeringskompensationen ökar när Pv- knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Fn1-knapp ] > [ Exponeringskompensation − ] för knappkontrollerad exponeringskompensation.

  h

  [ Exponeringskompensation − ]

  Exponeringskompensationen minskar när Fn1- knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Förhandsgranskningsknapp ] > [ Exponeringskompensation + ] för knappkontrollerad exponeringskompensation.

  b

  [ Visning av ramrutnät ]

  Tryck på kontrollen för att visa ett ramrutnät på monitorn. Tryck på kontrollen igen för att stänga av displayen.

  X

  [ Zooma på/av ]

  Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att avbryta zoomen. För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .

  O

  [ MIN MENY ]

  Tryck på kontrollen för att visa "MIN MENY".

  3

  [ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ]

  Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.

  K

  [ Välj mittfokuspunkt ]

  Tryck på kontrollen för att välja den mittersta fokuspunkten.

  F

  [ Endast AF-lås ]

  Fokus låses när reglaget är intryckt.

  E

  [ AE-lås (håll) ]

  Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när slutaren släpps. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern löper ut.

  X

  [ AE/AWB-lås (håll) ]

  Exponeringen låses när reglaget trycks in. Om [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] väljs för vitbalans låses vitbalansen vid det värde som valts av kameran (vitbalanslås). Exponering och vitbalanslås upphör inte när slutaren släpps. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.

  C

  [ Endast AE-lås ]

  Exponeringen låses när reglaget trycks ned.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus och exponering låses medan reglaget är intryckt.

  C

  [ Ta foton ]

  Tryck ned avtryckaren helt för att ta ett foto med bildförhållandet 16:9.

  1

  [ Spela in filmer ]

  Tryck ned avtryckaren halvvägs för att starta livevisning. Om fokuslägesväljaren är i AF -läget kan du trycka ned avtryckaren halvvägs igen för att fokusera. För att starta filminspelning trycker du ned avtryckaren hela vägen. Tryck på avtryckaren igen för att avsluta inspelningen.

  • När [ Spela in filmer ] har valts kan avtryckaren inte användas för något annat syfte än att spela in filmer.

  • För att avsluta livevisning, tryck på a -knappen.

  • Avtryckarknapparna på trådlösa fjärrkontroller (tillval) eller fjärrsladdar fungerar på samma sätt som kamerans avtryckare.

  J

  [ Välj bildområde ]

  Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja bildområde för filmer. Observera att bildytan inte kan ändras medan inspelning pågår.

  H

  [ Mikrofonkänslighet ]

  Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera mikrofonens känslighet.

  [ Ingen ]

  Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Bländaröppning är endast tillgänglig i lägena A och M .

 • En 6 -ikon som visas på monitorn indikerar att strömöppningen inte kan användas.

 • Skärmen kan flimra när bländaren justeras.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film