Välj om valfria blixtenheter avger monitorförblixtar före varje bild under seriefotografering i lägena Cl och Ch .

Alternativ

Beskrivning

S

[ Prioritera framstegshastighet för bildruta ]

Blixtenheten avger en monitorförblixt före den första bilden i varje sekvens och låser uteffekten vid det uppmätta värdet för de återstående bilderna. Bildhastigheten sjunker mindre än när [ Prioritera precis blixtkontroll ] är valt.

  • En FV-låsikon ( r ) visas i sökaren under seriefotografering.

y

[ Prioritera exakt blixtkontroll ]

Blixtenheten avger en monitorförblixt före varje bild och justerar blixteffekten efter behov. Framskjutningshastigheten kan sjunka under vissa omständigheter.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film