Välj objekten som listas i i menyn som visas när i knappen trycks ned under sökarfotografering. För information om hur du anpassar i menyn, se "Anpassa i menyn: Anpassa i -menyn" ( Anpassa i -menyerna: Anpassa i -menyn ).

Artikel

0

n

[ Bildtagningsmenybank ]

Fotofotograferingsmenybank

J

[ Välj bildområde ]

Justera bildområdesinställningar

8

[ Bildkvalitet ]

Justera bildkvalitet

o

[ Bildstorlek ]

Välja en bildstorlek

E

[ Exponeringskompensation ]

Exponeringskompensation

9

[ ISO-känslighetsinställningar ]

Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet)

m

[ Vitbalans ]

Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans)

h

[ Ställ in bildkontroll ]

Bildbehandling (bildkontroller)

p

[ Färgrymd ]

Färg rymd

y

[ Active D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

$

[ Lång exponering NR ]

Lång exponering NR

%

[ Hög ISO NR ]

Hög ISO NR

w

[ Mätning ]

Välja hur kameran ställer in exponering

N

[ Blixtläge ]

Blixtlägen

Y

[ Blixtkompensation ]

Blixtkompensation

m

[ Gruppblixtalternativ ]

Gruppblixt

D

[ Autofokusläge ]

Sökarfotografering

t

[ AF-områdesläge ]

Sökarfotografering

t

[ Automatisk bracketing ]

Varierande exponering eller vitbalans över en serie fotografier (gaffling)

$

[ Flera exponeringar ]

Kombinera flera exponeringar i ett enda foto (flerexponering)

2

[ HDR (högt dynamiskt omfång) ]

High Dynamic Range (HDR)

7

[ Intervalltimerfotografering ]

Ta bilder med ett inställt intervall (Intervalltimerfotografering)

8

[ Time-lapse film ]

Skapa en film från foton (Time-Lapse-film)

9

[ Focus shift fotografering ]

Variera fokus över en serie bilder (Focus Shift-fotografering)

E

[ Välj bank för anpassade inställningar ]

Anpassade inställningar Bank

F

[ Fokusspårning med låsning ]

a3: Fokusspårning med låsning

w

[ Anpassade kontroller ]

f3: Anpassade kontroller

z

[ Exponeringsfördröjningsläge ]

d5: Exponeringsfördröjningsläge

x

[ Elektronisk främre gardinslutare ]

d6: Elektronisk främre gardinslutare

Z

[ Bluetooth-anslutning ]

Anslut till Smart Device

U

[ Wi-Fi-anslutning ]

Wi-Fi-anslutning

j

[ Trådbundet LAN/WT ]

Trådbundet LAN/WT

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film