Välj om avtryckaren kan användas för att fokusera.

Alternativ

Beskrivning

[ Slutare/AF-ON ]

Kameran fokuserar när avtryckaren trycks ned halvvägs.

[ Endast AF-ON ]

Kameran fokuserar inte när avtryckaren trycks ned halvvägs.

  • Om du markerar [ Endast AF-ON ] och trycker på 2 visas alternativen för [ Utlösning utan fokus ].

Alternativ

Beskrivning

[ Aktivera ]

Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned (utlösningsprioritet).

[ Inaktivera ]

  • Bilder kan bara tas när kameran kan fokusera; Observera att detta endast gäller om:

    • [ Fokus ] är valt för anpassad inställning a1 [ AF-C-prioritetsval ] och ett annat alternativ än [ Auto-områdes-AF ] är valt för AF-områdesläge, eller

    • [ Fokus ] är valt för anpassad inställning a2 [ AF-S-prioritetsval ] och ett annat alternativ än [ Auto-områdes-AF ] är valt för AF-områdesläge.

  • Fokusera med AF-ON- knappen eller andra kontroller som AF-ON har tilldelats.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film