Om du väljer [ ] för [ Slutarhastighetslås ] låses slutartiden till det värde som för närvarande är valt i läge S eller M. Om du väljer [ ] för [ Bländarlås ] låses bländaren till det värde som för närvarande är valt i läge A eller M.

  • Slutartid och bländarlås är inte tillgängliga i läge P .

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film