Anpassade inställningar lagras i en av fyra banker (bankerna "A" till "D"). Ändringar av inställningar i en bank har ingen effekt på de andra.

För att lagra en speciell kombination av ofta använda inställningar, välj en av de fyra bankerna med [ Anpassade inställningar bank ] och justera inställningarna efter önskemål.

Byta namn på banker med anpassade inställningar

En beskrivande bildtext kan läggas till bankens namn ("A", "B", "C" eller "D") genom att markera banken och trycka på 2 . Bildtexter kan vara upp till 20 tecken långa.

Anpassade inställningar Banker

Informationen och den övre kontrollpanelens displayer visar den aktuella banken för anpassade inställningar som O följt av bankens namn ("A", "B", "C" eller "D").

Återställer standardinställningar

Du kan återställa standardinställningarna för en vald bank för anpassade inställningar. För att göra det, markera banken och tryck på O ( Q ); en bekräftelsedialogruta kommer att visas. Markera [ Ja ] och tryck på J för att återställa standardinställningarna för den valda banken.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film