Välj om separata fokuspunkter och AF-områdeslägen kan väljas för "bred" (liggande) orientering, för "lång" (stående) orientering med kameran roterad 90° medurs och för "hög" orientering med kameran roterad 90° moturs. Det valda alternativet gäller endast vid fotografering i sökaren.

  • Välj [ Av ] för att använda samma fokuspunkt oavsett kameraorientering.

  • Välj [ Fokuspunkt ] för att aktivera separat val av fokuspunkt. För att aktivera separat val av både fokuspunkt och AF-områdesläge, välj [ Fokuspunkt och AF-områdesläge ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film