Välj hur snabbt fokus ska reagera om något passerar mellan motivet och kameran under sökarfotografering när AF-C är valt för autofokusläge.

Blockerad bild AF-respons

Alternativ

Beskrivning

[ 5 (Försenad) ]

Välj hur snabbt fokus ska reagera när något passerar mellan motivet och kameran.

  • Välj [ 5 (Fördröjd) ] för att bibehålla fokus på originalmotivet.

  • Välj [ 1 (Snabb) ] för att göra det lättare att flytta fokus till objekt som korsar ditt synfält.

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 (snabb)]

  • Oavsett vilket alternativ som valts, fungerar blockerad bild AF-respons i läge [ 3 ] när [ 3D-spårning ] är valt för AF-områdesläge.

  • Om [ Auto-områdes-AF ] väljs för AF-områdesläge, kommer AF-respons för blockerade bilder att fungera i läge [ 3 ] när [ 2 ] eller [ 1 (Snabb) ] är valt.

Ämnesrörelse

Alternativ

Beskrivning

[ Stadig ]

Välj för jämn fokus när du fotograferar motiv som närmar sig kameran i en jämn takt.

[ Oregelbundet ]

Välj för förbättrad respons när du fotograferar motiv som är utsatta för plötsliga start och stopp.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film