Välj alternativen i menyn i som visas när i -knappen trycks ned under filminspelning. För information om hur du anpassar i menyn, se "Anpassa i menyn: Anpassa i -menyn" ( Anpassa i -menyerna: Anpassa i -menyn ).

Artikel

0

J

[ Välj bildområde ]

Bildområde: Välja en filmbeskärning

G

[ Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet ]

Bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet

N

[ Destination ]

Destination

E

[ Exponeringskompensation ]

Exponeringskompensation

9

[ ISO-känslighetsinställningar ]

ISO-känslighetsinställningar

m

[ Vitbalans ]

Vitbalans

h

[ Ställ in bildkontroll ]

Ställ in bildkontroll

y

[ Active D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

w

[ Mätning ]

Välja hur kameran ställer in exponering

D

[ Autofokusläge ]

Live View-fotografering och filmning

t

[ AF-områdesläge ]

Live View-fotografering och filmning

4

[ Elektronisk VR ]

Elektronisk VR

H

[ Mikrofonkänslighet ]

Mikrofonkänslighet

5

[ Dämpare ]

Dämpare

6

[ Frekvenssvar ]

Frekvenssvar

7

[ Reducering av vindbrus ]

Reducering av vindbrus

8

[ Hörlursvolym ]

Hörlursvolym

w

[ Anpassade kontroller ]

g2: Anpassade kontroller

W

[ Topphöjdpunkter ]

d10: Topphöjdpunkter

9

[ Markera display ]

g4: Markera Display

3

[ Bildskärmens ljusstyrka ]

Övervaka ljusstyrka

Z

[ Bluetooth-anslutning ]

Anslut till Smart Device

U

[ Wi-Fi-anslutning ]

Wi-Fi-anslutning

j

[ Trådbundet LAN/WT ]

Trådbundet LAN/WT

W

[ Bländare med flera väljare ]

Multi-väljare Power Aperture

X

[ Multiväljare exponeringskomp. ]

Multiväljare Exponeringskomp.

Multi-väljare Power Aperture

Välj om multiväljaren kan användas för bländaröppning. När [ Aktivera ] är valt, ökar bländaren om du håller ned 1 . Håller du 3 minskar bländaren.

Multiväljare Exponeringskomp.

Välj om multiväljaren kan användas för att justera exponeringskompensation. Om du väljer [ Aktivera ] kan exponeringskompensation ställas in genom att trycka på 1 eller 3 .

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film