Välj antalet tillgängliga fokuspunkter för manuellt val av fokuspunkt när ett annat alternativ än [ Auto-områdes-AF ] har valts för AF-områdesläge under sökarfotografering.

[ 105 poäng ]

[ 27 poäng ]

[ 15 poäng ]

  • Välj [ 27 punkter ] eller [ 15 punkter ] för snabb val av fokuspunkt.

  • Olika grupperingar är tillgängliga när [ Group-area AF ] är valt för AF-områdesläge.

  • Vilka grupperingar som är tillgängliga när [ Group-area AF (C1) ] eller [ Group- Area AF (C2) ] väljs varierar med gruppens dimensioner.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film