Välj de frigöringslägen som kan nås genom att trycka på S -knappen och vrida huvudkommandoratten när frigöringslägesratten vrids till S .

  • Markera ett alternativ och tryck på 2 för att välja; valda objekt markeras med en bock ( M ). För att avmarkera (ta bort bocken från: U ) ett valt alternativ, markera det och tryck på 2 igen. Lägen markerade med en bock ( M ) är tillgängliga för val via huvudkommandoratten.

  • Tryck på J för att spara ändringarna när inställningarna är klara.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film