Välj de alternativ som kan nås genom att vrida en kommandoratt samtidigt som du trycker på en kontroll som [ Välj bildområde ] har tilldelats med hjälp av anpassad inställning f3 [ Anpassade kontroller ].

  • Markera ett alternativ och tryck på 2 för att välja; valda objekt markeras med en bock ( M ). För att avmarkera (ta bort bocken från: U ) ett valt alternativ, markera det och tryck på 2 igen. Bildområdesalternativ markerade med en bock ( M ) är tillgängliga för val via en kommandoratt.

  • Tryck på J för att spara ändringarna när inställningarna är klara.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film