Välj om justeringar av exponeringskompensation kan göras genom att vrida en kommandoratt utan att trycka på E -knappen.

Alternativ

Beskrivning

[ På (Automatisk återställning) ]

Justeringar kan endast göras med en kommandoratt. Inställningar som valts med enbart en kommandoratt återställs när kameran stängs av eller standby-timern går ut.

[ ]

Justeringar kan endast göras med en kommandoratt. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av eller standbytimern löper ut.

[ Av ]

Justeringar görs genom att först trycka på E -knappen och sedan vrida på en kommandoratt.

  • Denna inställning träder i kraft i lägena P , S och A . Enkel exponeringskompensation är inte tillgänglig i läge M .

  • Vilken kommandoratt som används varierar med exponeringsläget.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film