Välj om kameran ska fortsätta att ta bilder under bracketing medan avtryckaren trycks ner helt.

Alternativ

Beskrivning

[ Aktivera ]

Kameran tar bilder kontinuerligt medan avtryckaren trycks ner hela vägen.

 • I utlösningslägena S och Q avslutas fotograferingen efter att alla bilder i bracketingsekvensen har tagits.

 • I lägen

  Ch
  och
  Cl
  och under seriefotografering i läge Q kommer kameran att upprepa bracketingsekvensen medan avtryckaren trycks ner helt.

 • Om [ WB bracketing ] väljs för [ Auto bracketing set ] i fototagningsmenyn, kommer kameran att ta bilder medan avtryckaren trycks ner hela vägen och tillämpa vitbalansgaffling på varje bild oavsett vilket alternativ som valts för släppläge.

[ Inaktivera ]

 • I utlösningslägena S och Q tar kameran en bild varje gång avtryckaren trycks ned.

 • Om avtryckaren hålls nedtryckt i lägen

  Ch
  och
  Cl
  och under seriefotografering i läge Q pausas fotograferingen efter att alla bilder i bracketingsekvensen har tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång avtryckaren trycks ned.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film