Välj hur kameran justerar blixtnivån när automatisk ISO-känslighetskontroll är aktiverad.

Alternativ

Beskrivning

e

[ Ämne och bakgrund ]

Kameran tar hänsyn till både huvudmotivet och bakgrundsbelysningen vid justering av ISO-känsligheten.

f

[ Endast ämne ]

ISO-känsligheten justeras endast för att säkerställa att huvudmotivet är korrekt exponerat.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film