Välj den roll som är tilldelad snärtningen uppåt, nedåt, vänster eller höger under uppspelning i helskärmsläge.

Dra uppåt/nedåt

Välj den operation som ska utföras genom att dra uppåt eller nedåt.

Alternativ

Beskrivning

[ Betyg ]

Tilldela den aktuella bilden ett förvalt betyg. Betyget kan väljas genom att trycka på 2 .

[ Välj att skicka (trådbundet LAN/WT) ]

Markera den aktuella bilden för uppladdning till en dator eller ftp-server som kameran är ansluten till via Ethernet eller med hjälp av en trådlös sändare.

[ Skydda ]

Skydda den aktuella bilden.

[ Röstmemo ]

Svep för att börja spela in ett röstmemo. Om det redan finns ett memo för den aktuella bilden, startar snärtningen istället uppspelningen av det befintliga memo. Tryck mitt på multiväljaren för att avsluta inspelning eller uppspelning.

[ Ingen ]

Att snärta uppåt eller nedåt har ingen effekt.

  • Bilder som valts genom att dra uppåt eller nedåt när [ Betyg ], [ Välj att skicka (trådbundet LAN/WT) ] eller [ Skydda ] indikeras med ikoner ( Filinformation ). Markeringen kan tas bort genom att snärta igen i samma riktning.

Dra framåt i riktningen

Välj den gest som används för frammatning av bildruta.

Alternativ

Beskrivning

S

[ Vänster←Höger ]

Dra från höger till vänster för att se nästa bild.

T

[ Vänster → Höger ]

Dra från vänster till höger för att se nästa bild.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film