Välj den roll som tilldelas mitten av multiväljaren under filmning.

Roll

Beskrivning

K

[ Välj mittfokuspunkt ]

Genom att trycka mitt på multiväljaren väljs den mittersta fokuspunkten.

X

[ Zooma på/av ]

Tryck mitt på multiväljaren för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att återgå till föregående display. För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .

1

[ Spela in filmer ]

Tryck mitt på multiväljaren för att starta inspelningen. Tryck igen för att avsluta inspelningen.

[ Ingen ]

Att trycka mitt på multiväljaren har ingen effekt.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film