Välj hur kameran justerar blixtnivån när exponeringskompensation används.

Alternativ

Beskrivning

Y E

[ Hela bilden ]

Kameran justerar både blixtnivån och exponeringen. Detta ändrar exponeringen för hela bilden.

E

[ Endast bakgrund ]

Exponeringskompensation justeras endast för bakgrunden.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film