Välj framstegshastighet för bildruta Ch (kontinuerlig höghastighet) och Cl (kontinuerlig låghastighet) och under seriefotografering i läge Q .

Alternativ

Beskrivning

[ Kontinuerlig hög hastighet ]

Ställ in bildframmatningshastigheten för kontinuerlig höghastighet (

Ch
) läge till värden mellan [ 14 fps ] och [ 10 fps ].

[ Kontinuerlig låg hastighet ]

Ställ in bildframmatningshastigheten för kontinuerlig låghastighet (

Cl
) läge till värden mellan [ 10 fps ] och [ 1 fps ].

[ Tyst avtryckare ]

Ställ in bildhastigheten för bildseriefotografering i läge Q till värden mellan [ 5 fps ] och [ 1 fps ]. Om du bara vill ta en bild med varje tryck på avtryckaren väljer du [ En bild ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film