Välj den roll som tilldelas mitten av multiväljaren under uppspelning och stillbildsfotografering.

Sökarfotografering

Roll

Beskrivning

K

[ Välj mittfokuspunkt ]

Genom att trycka mitt på multiväljaren väljs den mittersta fokuspunkten.

A

[ Förinställd fokuspunkt ]

Genom att trycka mitt på multiväljaren väljs en förinställd fokuspunkt.

  • För att välja punkt, markera den, håll i mitten av multiväljaren och tryck på AF-lägesknappen tills fokuspunkten blinkar.

  • Separata fokuspunkter kan väljas för "bred" (liggande) orientering och för var och en av de två "höga" (stående) orienteringarna om ett annat alternativ än [ Av ] är valt för anpassad inställning a5 [ Lagra punkter efter orientering ].

  • Beteendet för mitten av multiväljaren kan väljas genom att trycka på 2 när [ Förinställd fokuspunkt ] är markerad.

    • [ Tryck för att återkalla fokuspunkt ]: Genom att trycka mitt på multiväljaren återkallas den förinställda fokuspunkten.

    • [ Håll ned för att hämta fokuspunkt ]: Den förinställda fokuspunkten väljs medan mitten av multiväljaren är intryckt. Genom att släppa mitten av multiväljaren återställs den tidigare valda fokuspunkten.

[ Ingen ]

Att trycka mitt på multiväljaren har ingen effekt.

Realtidsbild

Roll

Beskrivning

K

[ Välj mittfokuspunkt ]

Genom att trycka mitt på multiväljaren väljs den mittersta fokuspunkten.

X

[ Zooma på/av ]

Tryck mitt på multiväljaren för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att återgå till föregående display.

  • För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .

[ Ingen ]

Att trycka mitt på multiväljaren har ingen effekt.

Uppspelningsläge

Oavsett vilket alternativ som valts, startar filmuppspelningen genom att trycka på mitten av multiväljaren när en film visas i helskärmsläge.

Roll

Beskrivning

l

[ Filtrerad uppspelning ]

Tryck på mitten av multiväljaren för att endast visa bilder som uppfyller kriterierna som valts för [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.

n

[ Miniatyr på/av ]

Tryck mitt på multiväljaren för att växla mellan helskärms- och 4-, 9- eller 72-rams miniatyrbildsuppspelning.

o

[ Visa histogram ]

Ett histogram visas medan mitten av multiväljaren är intryckt. Histogramvisningen är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.

X

[ Zooma på/av ]

Tryck mitt på multiväljaren för att zooma in skärmen på området runt den aktiva fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att återgå till föregående display.

  • För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .

  • Zoom är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.

u

[ Välj plats och mapp ]

Tryck mitt på multiväljaren för att visa dialogrutan [ Välj plats och mapp ] där du sedan kan välja en plats och mapp för uppspelning.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film