Välj området från vilket data erhålls för att underlätta fokus när avtryckaren trycks ned halvvägs med [ Enkelpunkts-AF ] eller [ Dynamiskt områdes-AF ] valt för AF-områdesläge.

Alternativ

Beskrivning

[ Normal ]

Kameran lokaliserar motiv enbart baserat på data från närheten av den valda punkten.

[ Bred ]

Kameran använder data från omgivande områden för att lokalisera motiv något utanför den valda fokuspunkten. Använd för motiv som rör sig snabbt.

  • Om [ Wide ] väljs kommer AF-områdeslägesindikatorerna i sökaren och den övre kontrollpanelen att visa 2 när [ Enkelpunkts AF ] är valt för AF-områdesläge.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film