Anpassad inställning e7 [ Autogaffling (Läge M) ] bestämmer inställningarna som påverkas när exponerings- eller blixtvariation är aktiverad i läge M med [ Autogafflinginställning ].

Anpassad inställning e7 [ Auto bracketing (Läge M) ]

Fotofotograferingsmeny > [ Auto bracketing set ]

AE & blixt *

Endast AE *

F

[ Blixt/hastighet ]

Slutartid och blixtnivå

Slutartid

G

[ Blixt/hastighet/bländaröppning ]

Slutartid, bländare och blixtnivå

Slutartid och bländare

H

[ Blixt/bländare ]

Bländare och blixtnivå

Öppning

I

[ Endast blixt ]

Blixtnivå

  • Om en blixt inte används när [ ] är valt för [ Auto ISO-känslighetskontroll ] och [ Blixt/hastighet ], [ Blixt/hastighet/bländare ] eller [ Blixt/bländare ] är valt för anpassad inställning e7, kommer ISO-känsligheten att fixeras till värdet för det första skottet i varje bracketingsekvens.

Flash bracketing

Blixtvariation utförs endast med i-TTL eller q A (automatisk bländare) blixtkontroll.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film