Välj bland visningsalternativen för sökarens fokuspunkt nedan.

Manuellt fokusläge

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Fokuspunkten visas hela tiden i manuellt fokusläge.

[ Av ]

Fokuspunkten visas endast vid val av fokuspunkt.

Fokuspunkts ljusstyrka

Välj ljusstyrkan för fokuspunktsvisningen i sökaren.

Dynamic-Area AF Assist

Välj om kameran visar både den valda fokuspunkten och de omgivande fokuspunkterna som används för att underlätta fokusoperationen i dynamiskt AF-områdesläge.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Visa både den valda fokuspunkten och omgivande fokuspunkter.

[ Av ]

Visa endast den valda fokuspunkten.

[ ] ([ Dynamic-area AF (9 punkter) ] vald)

[ Av ]

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film